Місцеві податки і збори

УКРАЇНА

Болганська сільська рада Піщанського району Вінницької області

РІШЕННЯ № 129

23 червня 2017 року 18 сесії 7 скликання

Про встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів

Враховуючи вимоги статей 7, 8, 10, пп 12.3 статті 12, пп 14.1.129 та 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14, статті 266 розділу XII Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VIII, Закону України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», керуючись пунктами 4, 7 розділу ІІ «Прикінцевих положень» Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII, пунктом 24 частини 1 статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Болганської сільської ради розміри ставок місцевих податків і зборів по:

1.1. Податку на майно, який складається з:

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки : Встановити ставку податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі 0,5 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. Встановити ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі 0,5 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, крім таких об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб: а) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, тощо в розмірі 0 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. б) індивідуальні гаражі, які знаходяться на земельних ділянках для гаражного будівництва, в розмірі 0 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. Пільги із сплати податку. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи  платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),  на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Звільнити від сплати податку за об’єкти житлової нерухомості інвалідів та учасників ВВВ, учасників бойових дій, інвалідів I-II груп, осіб, які виховують п’ять і більше дітей віком до 18 років, пенсіонерів за віком .

1.1.2.Транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. « Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітньої плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року ». 1.1.3.Плати за землю - земельного податку:

1.1.3.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено( незалежно від місцезнаходження): - Ставка податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено( незалежно від місцезнаходження) - у розмірі 0,035% від їх нормативно-грошової оцінки; - Ставка податку для земель загального користування – 0,05% від їх нормативно –грошової оцінки; - Ставка податку для сільськогосподарських угідь- 0,7% від їх нормативно-грошової оцінки; - Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)- у розмірі 12% від їх нормативно-грошової оцінки .

1.1.3.2. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту , нормативно грошову оцінку яких не проведено : - Ставка податку за земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту- у розмірі 2% від нормативно грошової оцінки по області; - Ставка податку для сільськогосподарських угідь-5% від нормативно грошової оцінки по області.

1.1.3.3.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, в тому числі: - для ріллі у розмірі 8 % від нормативно-грошової оцінки; - для сіножатей та пасовищ у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки; - для комерційної діяльності у розмірі 6 % від нормативно-грошової оцінки; - під господарськими будівлями та дворами у розмірі 4% від нормативно-грошової оцінки; - під багаторічними насадженнями у розмірі 6 % від нормативно-грошової оцінки; - Розмір орендної плати може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

1.1.3.4. Плата за договором про встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки комунальної та державної власності за своєю суттю тотожна орендній платі за земельні ділянки.

1.1.3.5 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб Від сплати земельного податку звільняються: • інваліди першої і другої групи; • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; • пенсіонери (за віком); • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. • Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: • для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари; • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара; • для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара; • для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; • для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. • Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

1.1.3.6 Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб Від сплати земельного податку звільняються: • заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва; • дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; • органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; • дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій; • благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків; • санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; • громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; • підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України; • платники єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; • підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади села Болган; • житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи та об'єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних будинків. У разі реорганізації житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, зберегти за новоствореними суб'єктами господарювання пільги зі сплати земельного податку; • протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2018 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.»

Єдиному податку:

1.2.1. Для юридичних осіб в розмірах згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами; 1.2.2.Для фізичних осіб – підприємців за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного (податкового) року та у відсотках до доходу: 1.2.2.1. для першої групи платників податків єдиного податку – 10 % розміру прожиткового мінімуму; 1.2.2.2. для другої групи платників податків єдиного податку – 20 % розміру прожиткового мінімуму.

1.3. Туристичному збору - у розмірі 1 відсотка вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

2. Контроль за сплатою податків здійснюється контролюючими органами відповідно до Податкового кодексу України. 3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін, освіти, культури, духовного відродження, фізкультури і спорту.( Ременяк О.М.)

Сільський голова В.БРАЙЛЯН

Логін: *

Пароль: *